Już dziś przystąp do projektu i podnieś swoje kompetencje

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych”, w ramach którego organizujemy szkolenia komputerowe dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego. Podczas kursu komputerowego (moduł 90 h ), uczestnicy mają możliwość podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie ICT. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku 25 – 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED)
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.