Rozmowy z psychologiem w projekcie

Terminy rozmów z psychologiem w projekcie „Czas na aktywność” są indywidualnie dostosowywane do Kandydatów projektu, w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn z użyciem szerokiego spektrum kanałów komunikacyjnych dostosowanych do grupy docelowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram rozmów z psychologiem:

– 01.02.2017 godz.: 8:00-20:00, Bartoszyce
– 08.02.2017 godz.: 8:00-19:00, Bartoszyce

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych