Potrzebujesz fachowej pomocy w opiece nad osoba niesamodzielną?

Fundacja Rozwoju  Społeczno- Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert- Kujawy oraz Spółdzielnią Socjalną ARKA realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich  „ Usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim” .

Zgłoś się do nas jeśli zamieszkujesz teren województwa zachodnio- pomorskiego, jesteś osobą niesamodzielną  potrzebującą opieki ze strony innych osób, twój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego  (tj. 951,00 netto na osobę samotnie gospodarującą  lub 771,00 zł netto na osobę  w rodzinie).

W ramach projektu możesz uzyskać wsparcie m.in.: w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem ( np. ułatwienie  kontaktów  ze środowiskiem lokalnym, zaspokajanie potrzeb w kulturalnych i religijnych), inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej bądź nie samodzielnej.

Zapewniamy także bezpłatny wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.