Rekrutacja w projekcie trwa!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie” NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI”. Warto podkreślić, iż za cel projektu stawiamy walkę z wykluczeniem na rynku pracy i aktywizację zawodową osób w wieku 18-67, zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja w projekcie trwa! Udział jest całkowicie bezpłatny! Wystarczy złożyć formularz rekrutacyjny. Formularz rekrutacyjny można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną. Biuro projektu mieści się przy ul. Mielnica Duża 32A, 62-560 Skulsk.

Uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. W ramach aktywizacji zawodowej oferujemy:

  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy,
  • Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych
  • Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe,
  • Staże – stypendia stażowe,
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Nie zastanawiaj się – zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.