Trwają staże w projekcie

Trwają staże zawodowe w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako mechanik, opiekun uczniów. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.