Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI, tj.:

Lp. Nr formularza Ogólne kryteria udziału – liczba punktów Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.)
1 8/NDW/2018 3 40 43 Tak

Stopień niepełnosprawności: Lekki

Rodzaj niepełnosprawności: 02-P

2 9/NDW/2018 3 20 23 Nie
3 10/NDW/2018 3 30 33 Nie
4 11/NDW/2018 3 40 43 Nie
5 12/NDW/2018 3 20 23 Nie
6 13/NDW/2018 3 40 43 Tak

Stopień niepełnosprawności: Znaczny

Rodzaj niepełnosprawności: 05-R, 10-N

7 14/NDW/2018 3 50 53 Tak

Stopień niepełnosprawności: Lekki

Rodzaj niepełnosprawności: 04-O, 07-S

8 15/NDW/2018 3 40 43 Nie
9 16/NDW/2018 3 50 53 Tak

Stopień niepełnosprawności: Lekki

Rodzaj niepełnosprawności: 02-P, 01-U

10 17/NDW/2018 3 40 43 Nie

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.