Lubuskie podnosi kompetencje

Trwają zajęcia w ramach kursu języka niemieckiego w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Kurs języka niemieckiego (moduł 120 h) jest bezpłatny. Ukończenie kursu prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych (poziom A (A2) i/lub poziom wyższy B/C jeśli zbierze się odpowiednia grupa – tj. wg potrzeb uczestników projektu). W obszarze kursu językowego zapewniono weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka. Stosujemy elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym. Każdy uczestnik projektu otrzymał materiały szkoleniowe i edukacyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020