Opis projektu

Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy oraz Spółdzielnie socjalną „Arka” w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmą wsparciem w ramach projektu 90 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 10 opiekunów faktycznych, z czego 20% zyska zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 90 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi.

 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące usługi opiekuńcze (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych -10 osób), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie opieki.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez 4 zadania:

 • Zadanie 1: Organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

 • Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania.

 • Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania.

 • Zadanie 4: Wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

   Wartość projektu: 1 997 529,60 zł    Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 697 900,16 zł

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego