Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe!

Zapraszamy do udziału w projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych, osoby zamieszkałe na obszarach terenu województwa lubuskiego, w tym teren wiejski. Ponadto osoby w wieku 25-64 lat, w tym w szczególności osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu.

Projekt kierowany jest zarówno do  osób bezrobotnych, jak i osoby pracujących. W ramach projektu oferujemy:

  1. Bezpłatne kursy:

Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 120 h),

Kurs komputerowy  (moduł 90 h)

  1. Materiały szkoleniowe i edukacyjne, jak również certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Zadzwoń aby uzyskać dodatkowe informacje: 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020