Kursy komputerowe dla osób pracujących oraz bezrobotnych!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH kursach komputerowych realizowanych w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym. Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku 25 – 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED)
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu oferujemy kursy komputerowe – moduł 90 h, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje a także elastyczny harmonogram umożlwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym (zajęcia w trybie rannym/popołudniowym/weekend). Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.