Badania, analizy i planowanie

6 marca 2016

Oferta obejmuje, m.in.:

  •  usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych (zarówno na realizację projektów miękkich jak również inwestycyjnych);
  •  przygotowywanie biznes planów;
  •  tworzenie studiów wykonalności inwestycji;
  •  tworzenie analiz finansowych i ekonomicznych;
  •  tworzenie analiz i ekspertyz społeczno-gospodarczych;