Agencja Zatrudnienia

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 13019. Jest niepubliczną jednostka organizacyjną świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.