Kontakt

Siedziba fundacji zlokalizowana jest w miejscowości Komaszyce w okolicach Inowrocławia (biuro, zaplecze szkoleniowe). Ponadto fundacja posiada Oddział w Inowrocławiu (biuro, zaplecze dydaktyczne).
Siedziba
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Komaszyce 53
88-100 Inowrocław 
tel.: +48 505 154 429
e-mail: biuro@fundacjarozwoju.org
Oddział
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Dubienka 2
88-100 Inowrocław 
tel.: +48 505 154 429
e-mail: biuro@fundacjarozwoju.org