Centrum Usług Opiekuńczych

Oferta Centrum Usług Opiekuńczych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego skierowana jest dla osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla ich rodzin i opiekunów. Oferta obejmuje świadczenie pomocy w katalogu usług dla wyszczególnionych grup osób, w celu podnoszenia jakości ich życia w środowisku zamieszkania, aby umożliwiać korzystanie ze wszystkich przysługujących im praw i uprawnień.

Tworzy pole do budowania poczucia bezpieczeństwa, oraz  poprawę jakości życia tych osób, a także pozwala na lepsze zarządzanie usługami opiekuńczymi,  w sposób zorganizowany i skuteczny zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia tego typu usług.Pozwoli na takie prowadzenie aktywizacji społecznej w środowisku zamieszkania, która opóźniać ma w maksymalny sposób umieszczanie tych osób w formach całodobowej opieki instytucjonalnej, przy wykorzystaniu nowoczesnych form wsparcia, takich jak:

  • ASYSTA dla osób niepełnosprawnych i seniorów (na czas określony, szczególnie w sytuacjach awaryjnych dla rodziny lub opiekunów);
  • SZKOLENIA i fachowe wsparcie dla opiekunów osób zależnych;
  • SZKOLENIA i fachowe wsparcie dla kadry opiekuńczej;
  • PUNKT INFORMACYJNY dla osób poszukujących wsparcia i możliwości udogodnień w funkcjonowaniu osoby zależnej.