Edukacyjny program społeczny „Z sercem dla zwierząt” rozpoczęty

22 maja 2017

Edukacyjny program społeczny „Z sercem dla zwierząt” uważamy za rozpoczęty. Właśnie dziś 22 maja w Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt nastąpiła inauguracja kampanii Edukacyjnego Programu Społecznego „Z sercem dla zwierząt”.

W akcji społecznie biorą udział weterynarze, zoopsycholodzy, dogoterapeuci, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i inowrocławskiej komendy policji i Młodzieżowy Dom Kultury. Warto podkreślić, iż do akcji włączyła się także Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

W ramach niniejszej kampanii oferujemy szereg działań informacyjno – edukacyjnych, szkoleniowych oraz prewencyjnych mających na celu promocji m.in. opieki nad zwierzętami, propagowania adopcji zwierząt będących w schroniskach, a ponadto praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania czy niwelowania przemocy wobec nich.

Działania edukacyjne propagowane będą wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem akcji jest przede wszystkim uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt. Przypomnienie jakie prawa zwierząt obowiązują. Program realizowany będzie poprzez udział w przedsięwzięciach promujących w/w kampanię (festyny, targi, prelekcje, spotkania informacyjne), edukacyjne pogadanki w różnego rodzaju instytucjach, szkołach na terenie całego powiatu inowrocławskiego.