Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bądź opiekujesz się taką osobą?

29 września 2021

Zamieszkujesz powiat radziejowski lub inowrocławski? Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bądź opiekujesz się taką osobą? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim. Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania mogą być:

  • Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego,
  • Osoby potrzebujące wsparcia opiekuńczego w codziennym funkcjonowaniu, tj.
    • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. W ramach projektu oferujemy: pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Zapraszamy: tel. 886 468 299 lub email:  a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego