Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w ramach kampanii „ Z sercem dla zwierząt”

20 lipca 2017

W ramach kampanii społecznej o tej właśnie nazwie, organizatorzy przedsięwzięcia: Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury ogłosili konkurs pt. „Wakacje ze zwierzętami”.

Inicjatywa jest adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu inowrocławskiego. Regulamin trafił już do szkół. Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt. Wakacje nie zwalniają nas z opieki nad zwierzętami, które nie powinny być porzucane na czas urlopów, wręcz przeciwnie, bo wtedy właśnie dochodzą nowe obowiązki, np. zapewnienie zwierzętom, także tym wolno żyjącym, dostępu do większej ilości świeżej wody, zacienionego miejsca, świeżego powietrza, niepozostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie. Zadaniem uczniów szkół podstawowych jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” lub jeśli dziecko nie ma własnego pupila: „Jakie zwierzaki spotkałem w czasie wakacji”.

Natomiast zadaniem dla gimnazjalistów jest dostarczenie w formie elektronicznej fotografii na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” albo „W wakacje pomagam opiekować się zwierzakami”.

W pracach należy wykazać relację, kontakt jaki łączy ich autorów ze zwierzętami lub zaangażowanie w opiekę nad zwierzęciem. Warto podkreślić, iż wakacje są najlepszym momentem, aby poświęcić czas zabawę czy opiekę nad swoim pupilem. Ponadto to doskonały czas, który można poświęcić na przygotowanie swoich prac. Wstępnej weryfikacji dokona nauczyciel prowadzący konkurs i prześle do 20 września br. najciekawsze propozycje do Młodzieżowego Domu Kultury. Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych zostaną wybrani komisyjnie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 października br. Laureaci otrzymają cenne nagrody.

Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych zostaną wybrani komisyjnie. Ogłoszenie wyników w/w konkursu nastąpi 4.10.2017 roku. Laureaci otrzymają cenne nagrody. Szczegóły w MDK Inowrocław. Życzymy sukcesów i super pomysłów na konkursowe prace 🙂