Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych to projekt dla Ciebie!

28 stycznia 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

W ramach projektu oferujemy bezpłatny kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (120 h). W obszarze kursu językowego zapewniono weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka. Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym.

W ofercie posiadamy także bezpłatny kurs komputerowy o module 90 h. Każdy uczestnik projektu otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Potrzebujesz więcej informacji  – ZADZWOŃ – 886 468 299, lub NAPISZ a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020