Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego

Aktualności

Brak aktualności dla projektu.