Oferujemy usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oferuje w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmą wsparciem w ramach projektu 90 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 10 opiekunów faktycznych, z czego 20% zyska zatrudnienie.

Powyższy cel zamierza zrealizować poprzez 4 zadania, tj.:

  • Zadanie 1: Organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

  • Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania.

  • Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania.

  • Zadanie 4: Wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Udział w oferowanych formach wsparcia całkowicie bezpłatny. Jeśli chcesz więcej informacji pozyskać – zadzwoń lub napisz: 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego