Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim

Potrzebujesz pomocy w opiece nad chorym w domu? Czy jest to osoba niesamodzielna ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagająca opieki, wsparcia w wykonywaniu czynności życia codziennego? Mieszka na terenie powiatu wałeckiego?

Zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie, w tych ciężkich chwilach. W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” oferujemy świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Usługi o których mowa wykonują opiekunki, wspierane przez pracowników specjalistycznych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i profesjonalnego wykonania usług. W ramach usług opiekuńczych zapewniamy, m.in.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Udział w oferowanych formach wsparcia całkowicie bezpłatny. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia i/lub uzyskać więcej informacji – zadzwoń lub napisz: 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego