Harmonogram wsparcia

Zadanie 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

27.06.2020 – 15.00-17.15, ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław
27.06.2020 – 17.30-19.45, ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław

Zadanie 2 Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej

28.06.2020 15.00-17.15 ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław
28.06.2020  17.30-19.45
 

 

 

 

Zadanie 3 Staże zawodowe – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.

Zadanie 4 Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

15.06.2020, godz.15.45-20.30, Ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno

15-16.06.2020, godz.15.00-17.45, ul. Toruńska 59, 88-100 Inowrocław

17.06.2020, godz. 15.00-17.45, ul. Toruńska 59, 88-100 Inowrocław

20.06.2020, godz. 10.30-12.45, ul. Topolowa 7, 88-230 Piotrków Kujawski

21.06.2020, godz. 8.00-10.15, ul. Topolowa 7, 88-230 Piotrków Kujawski