Trwają rozmowy z doradcą zawodowym

Kolejni uczestnicy projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczynają swoją ścieżkę udziału w projekcie. Pierwszą zaplanowaną formą wsparcia jest spotkanie z doradcą zawodowym, który przeprowadza m.in. identyfikację potrzeb oraz dokonuje diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego każdego uczestnika projektu. Spotkanie ma także na celu przybliżenia stopnia oddalenia od rynku pracy.  Życzymy samych dobrych planów na przyszłość.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego