Kolejne staże zawodowe w projekcie

W ramach projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, kolejni uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe, dzięki którym zapoznają się z nowymi obowiązkami, doświadczeniem zawodowym w wybranym zawodzie. Obecnie uczestnicy poszerzają umiejętności zawodowe na stanowiskach związanych ze stanowiskiem pomocy nauczyciela czy instruktora jazdy konnej. Staże są zgodne z posiadanymi przez uczestników kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Życzymy powodzenia w nabywaniu nowych umiejętności.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego