Trwają staże w projekcie

Staż zawodowy w ramach projektu realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

W związku z identyfikacją potrzeb zawodowych i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego każdego uczestnika, profile staży są dostosowywane indywidualnie. Przykładem jest pani Dominika, która zdobywa doświadczenie zawodowe jako instruktor jazdy konnej. Jak sama przyznaje nabywa wiele umiejętności związanych z ww. zawodem, np. umiejętność zastosowania poznanych metod pracy z koniem czy tworzenie schematu jazdy konnej, co sprawia satysfakcję zawodową i osobistą.

Staże, które zorganizowaliśmy w ramach projektu pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego np. w zawodach: stolarza, telemarketera, kosztorysanta czy magazyniera. Wszystkim życzymy sukcesów!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego