Poradnictwo grupowe w projekcie

Już niebawem w ramach projektu „Czas na aktywność” odbędzie się  dla uczestników poradnictwo grupowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. O terminach zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni, ponadto informacja ukaże się na stronie.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych