Konsultacje z pośrednikiem pracy

W projekcie odbywają się konsultacje w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy, które wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo i indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in: w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza ta pomaga nakierować Naszych uczestników na drogę kariery zawodowej pełną sukcesów. Czego gorąco im życzymy!