O projekcie

Projekt „Wolontariat szansą na aktywność” realizowany jest w terminie 01.05.2016-30.09.2016. Celem głównym projektu jest rozwijanie wolontariatu, który przyczynia się bezpośrednio do budowania kapitału społecznego, będącego warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego.