Trwa rekrutacja – zapraszamy!

Potrzebujesz pomocy w opiece nad swoim bliskim? Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:  Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego otrzymasz wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania.

Do projektu mogą zgłosić się następujące osoby:

  • Osoby potrzebujące wsparcia opiekuńczego w codziennym funkcjonowaniu, tj.
    • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.
    • Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Oferujemy pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 886 468 299 i/lub email:  j.wisniewska@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego