O projekcie

Projekt „Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy oraz Spółdzielnie socjalną „Arka” w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmą wsparciem w ramach projektu 90 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 10 opiekunów faktycznych, z czego 20% zyska zatrudnienie. Projekt skierowany jest do dwóch grup: •Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 90 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi. •Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące usługi opiekuńcze (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych -10 osób), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie opieki. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez 4 zadania: •Zadanie 1: Organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. •Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania. •Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania. •Zadanie 4: Wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Wartość projektu: 1 997 529,60 zł Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 697 900,16 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego