Aktualizacja terminu rozmów z psychologiem

W zakładce „Harmonogram” przedstawiamy zaktualizowany termin rozmów z psychologiem w projekcie „Czas na aktywność”. Rozmowy te są indywidualnie dostosowywane do Kandydatów projektu, w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn z użyciem szerokiego spektrum kanałów komunikacyjnych dostosowanych do grupy docelowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych