Znamy termin rozmów z psychologiem w projekcie

Przedstawiamy kolejny termin rozmów z psychologiem w projekcie „Czas na aktywność” dla Kandydatów projektu. Rozmowy odbędą się w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn z użyciem szerokiego spektrum kanałów komunikacyjnych dostosowanych do grupy docelowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram rozmów z psychologiem:

 – 08.02.2017  godz. 8:00-19:00, Bartoszyce

Na bieżąco aktualizowany terminarz rozmów w zakładce harmonogram.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych