Trwają zajęcia

W projekcie „Czas na aktywność” trwają zajęcia w ramach poradnictwa zawodowego. Uczestnicy uczą się planowania własnej kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  Poszerzają wiedzę na temat, m.in: autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych