Grupowe poradnictwo zawodowe

Już od piątku, tj. 17.03.2017 roku rozpoczynamy kolejne grupowe poradnictwo zawodowe w projekcie. Poradnictwo obejmować będzie planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Liczymy, iż zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych