Szkolenie Operator koparko-ładowarki

W okresie 04.04.2017-28.04.2017 odbędzie się szkolenie „Operator koparko-ładowarki” w ramach projektu „Czas na aktywność”. Zajęcia odbędą się w Centrum Szkoleń Budowlanych przy ul. Lubelskiej 33c w Olsztynie. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą uprawnienia, m.in. do kierowania i wykonywania robót ziemnych koparkami jednonaczyniowymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności podczas szklenia, a zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych