Już niebawem rozpoczynamy staże zawodowe

Już niebawem w ramach niniejszego projektu Uczestnicy rozpoczną kolejne etap wsparcia w projekcie, tj. 3-miesięczny staż zawodowy. W ramach stażu Uczestnicy będą wykonywać zadania zgodnie z programem, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Liderem projektu. Warto podkreślić, że program stażu jest opracowywany indywidualnie, uwzględniając potrzeby i potencjał przyszłego stażysty.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych