Pierwsze staże rozpoczęte

Miesiąc maj jest czasem, gdzie w naszym projekcie rozpoczynamy staże zawodowe. Staż o którym mowa trwa 3 miesiące, a program stażu jest opracowywany indywidualnie, uwzględniając potrzeby i potencjał przyszłego stażysty. Ponadto staż jest powiązany z tematyką szkoleń odbytych w niniejszym projekcie. Obecnie Uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe na stanowisku pracownika biurowego oraz operatora koparko-ładowarki. Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych