Kolejne staże w projekcie

W ramach projektu „Czas na aktywność” rozpoczynamy kolejne 3-miesięczne staże zawodowe. Uczestnicy odbywać będą staż zawodowy na stanowisku sprzedawcy.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych