Staż w „Czas na aktywność”

Od dziś rozpoczynamy staż zawodowy na stanowisku pracownika administracyjnego w ramach projektu „Czas na aktywność”. Staż zawodowy w naszym projekcie trwa 3 miesiące, a program stażu jest opracowywany indywidualnie, uwzględniając potrzeby i potencjał przyszłego stażysty. Ponadto staż jest powiązany z tematyką szkoleń odbytych w niniejszym projekcie.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych