Staż zawodowy jako forma aktywizacji zawodowej

W ramach projektu „Czas na aktywność” trwają staże zawodowe. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako pracownik biurowy, operator koparko-ładowarki, sprzedawca. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych