Pośrednictwo pracy

W ramach projektu „Czas na aktywność” każdy z Uczestników objęty jest kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem prac w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. To także możliwość planowania rozwoju kariery zawodowej Uczestnika.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych