Trwa pośrednictwo pracy

Trwa pośrednictwo pracy, którym objęci są Uczestnicy projektu. Przez pośrednictwo należy rozumieć planowanie rozwoju kariery zawodowej Uczestnika, a przede wszystkim kompleksowe i indywidualne pośrednictwem pracy w zakresie diagnozy doświadczenia zawodowego wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych