Kolejny sprzedawca na stażu w ramach projektu „Czas na aktywność”

Od dziś rozpoczynamy kolejny staż zawodowy w ramach projektu „Czas na aktywność” na stanowisku sprzedawcy. Staż będzie trwał 3 miesiące, zgodnie z programem, który został opracowywany indywidualnie, uwzględniając potrzeby i potencjał Naszego stażysty. Warto też podkreślić, iż staż powiązany został z tematyką szkoleń odbytych w niniejszym projekcie.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych