Bezpłatne usługi opiekuńcze

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim”.