Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim”. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne.W ramach niniejszego projektu powstanie 18 miejsc nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmą wsparciem w ramach projektu 90 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 10 opiekunów faktycznych.

W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( tj. 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.  Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy! Kontakt 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego