Pośrednictwo pracy w projekcie

Kolejne uczestnicy wraz z pośrednikiem pracy planują rozwój kariery zawodowej, a przede wszystkim kompleksowe i indywidualne pośrednictwem pracy w zakresie diagnozy doświadczenia zawodowego wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Niektórzy uczestnicy niebawem zakończą swoją przygodę w naszym projekcie. Życzymy zatem samych sukcesów na płaszczyźnie osobistej oraz zawodowej!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych