W projekcie trwają staże zawodowe

W projekcie trwają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy (m.in. sprzedawca, pracownik administracyjny). Staż zawodowy w naszym projekcie trwa 3 miesiące, a program stażu jest  indywidualnie opracowywany dla każdej osoby, uwzględniając potrzeby i potencjał przyszłego stażysty.

Życzymy powodzenia i sukcesów!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych