Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oferuje w ramach projektu bezpłatne usługi opiekuńcze, skierowane do  osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, zamieszkujących teren woj. zachodniopomorskiego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( tj. 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w rodzinie w gospodarstwie domowym), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.

W ramach projektu możesz uzyskać wsparcie m.in.:

  • w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Więcej informacji otrzymasz pod nr tel. 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego