Wśród Twoich znajomych bądź rodziny jest osoba niesamodzielna, która potrzebuje pomocy w opiece lub wsparcia?

Fundacja Rozwoju  Społeczno- Gospodarczego w partnerstwie z Fundacją Ekspert- Kujawy oraz Spółdzielnią Socjalną ARKA realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim” .

Zgłoś się do nas jeśli:

  1. zamieszkujesz teren województwa zachodniopomorskiego,
  2. jesteś osobą niesamodzielną  potrzebującą opieki ze strony innych osób,
  3. twój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego  (tj. 951,00 netto na osobę samotnie gospodarującą  lub 771,00 zł netto na osobę  w rodzinie).

W ramach projektu możesz uzyskać wsparcie m.in.: w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej bądź nie samodzielnej. Zapewniamy także bezpłatny wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.