Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim

Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich? Mieszkasz na terenie województwa zachodniopomorskiego? Jesteś osobą niesamodzielną ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność?

W ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim”, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc poprzez podstawowe usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomożemy Tobie m.in.: w zapewnieniu kontaktu z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze względu na podeszły wiek, przewlekłe choroby lub inne przyczyny polegającą na pomocy lub wykonywaniu czynności dnia codziennego, dbaniu o kondycję psychoruchową, zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, załatwianiu spraw urzędowych, współpracy z przychodnią lekarską, utrzymaniu w czystości bieżącej mieszkania. A ponadto usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Wsparcie jest bezpłatne i skierowane do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. 951,00 netto na osobę samotnie gospodarującą  lub 771,00 zł netto na osobę  w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org. Nie zwlekaj. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego